ฟิล์มพลาสติกสําหรับการบรรจุภัณฑ์

 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด มีความพร้อม และความเชี่ยวชาญ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และตรงความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล