เกี่ยวกับเรา

 

 

พลาสติก มีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
หากลองมองรอบตัวเรา จะต้องพบเจอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถปรับคุณลักษณะ
ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม ประหยัด ดูดี และคงทน
เป็นที่น่าเสียดายที่หลายคนมอง พลาสติก ว่าเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่เราเชื่อว่าหากมีการใช้อย่างพอเพียง
มีวินัยและการจัดการที่ดี ดังเช่นหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้อย่างเต็มที่ และเกิดคุณค่าสูงสุด

 

 

 ก่อตั้งมากว่า 50 ปี บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด เชื่อว่า พลาสติกคุณภาพที่ผลิต
ด้วยความเชี่ยวชาญ มีการใช้งานที่เหมาะสม ตามคำแนะนำ และมีการทำลายอย่างมีมาตรฐาน จะสร้างวงจรที่ยั่งยืน
และจะช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

 

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

Visitors: 644,171