ฟิล์มพลาสติกสําหรับการบรรจุภัณฑ์

                                                        

 

 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด มีความพร้อม และความเชี่ยวชาญ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม

และตรงความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล


Visitors: 644,178