ฟิล์มพลาสติกสําหรับการเกษตร

                                                      

 

ปรสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด มีความพร้อม และความเชี่ยวชาญ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม

และตรงความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล


Visitors: 644,171